Aanmelding

Er kan telefonisch of via de mail een aanmelding gedaan worden. Er zal gevraagd worden wat de klachten zijn, zodat we bij de juiste logopedist een afspraak kunnen inplannen. Ook is het prettig dat er aangegeven wordt welke locatie voorkeur heeft, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij het inplannen van een afspraak. Wij zijn direct toegankelijk, u heeft dus geen verwijzing van de huisarts nodig. We nemen tijdens de eerste afspraak een DTL-screening af om het probleem vast te stellen, na deze afspraak brengen wij de huisarts op de hoogte van het bezoek door middel van een kort verslag. Alleen bij de zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. Ook bij behandeling op school (Het Noorderlicht en de Wilhelminaschool) vragen wij ook een verwijzing van een (huis)arts.

Intake en onderzoek

Tijdens de intake hebben we een identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas nodig. Bij de intake stellen we vragen om de klacht en de hulpvraag te achterhalen. Na de intake doen we onderzoek om het probleem goed in kaart te brengen en passende behandeling te bieden. Uitgebreid onderzoek kan meerdere behandelingen in beslag nemen. Na het onderzoek bespreken we de resultaten en wordt er besproken of logopedische behandeling nodig is. Ook wordt er besproken hoe het traject eruit zal komen te zien, wat de logopedist gaat doen en wat er van jou verwacht wordt.

Behandeling

Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. We behandelen in de meeste gevallen 1x per week, indien nodig kan van de frequentie worden afgeweken. Om voldoende resultaat te behalen is het de bedoeling dat de oefeningen thuis herhaald worden. Regelmatig bespreken we het verloop van de behandeling en stellen we indien nodig de doelen bij. Het aantal behandelingen dat nodig is om de klacht te verhelpen is afhankelijk van de klacht en de ernst hiervan.

Controle en afsluiting

Wij vinden het erg belangrijk dat de klachten ook op lange termijn wegblijven. We plannen daarom meestal na een aantal maanden een controle afspraak in om te kijken of de klachten zijn verholpen en de hulpvraag is opgelost. We sluiten de behandeling af indien er geen klachten meer zijn, maar we blijven altijd bereikbaar als er vragen zijn na de afsluiting van de behandeling.