Klachtenprocedure

Als er klachten zijn over de logopedische behandeling, kun je dit het beste eerst voorleggen aan de behandelend logopedist en/of de praktijkhouder. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (www.nvlf.logopedie.nl). In de wachtkamer van onze praktijk ligt hierover een brochure over hoe dit het beste aangepakt kan worden.