Uit een artikel uit 2006 op de site van www.gezondheidsnet.nl komt het volgende citaat:

‘Ruim de helft van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs krijgt problemen met de stembanden. Bij 20 procent leidt dit tot ziekteverzuim van 3 tot 7 dagen per keer. Dat stelt logopedist Piet Kooijman van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, die stemklachten bij bijna 2000 leraren onderzocht. Stress is de grootste boosdoener.’

De bovengenoemde leerkrachten vallen in de categorie beroepssprekers. Ook vertegenwoordigers, telefonistes, managers, artsen, zangers en andere podiumkunstenaars behoren samen met nog heel veel andere beroepen in deze groep en hebben daarom meer kans op het krijgen van stemklachten. Maar waarschijnlijk krijgt iedereen vroeg of laat wel eens last van zijn of haar stem. Ook kinderen kunnen hees worden en klachten ervaren.

Overbelasting van de stem, verkeerd stemgebruik, stress, te veel hooi op je vork nemen, verkeerde houding, geen goede ademstemkoppeling, etc. kunnen stemklachten veroorzaken.

Dit kan zich uiten in heesheid of een kraak in de stem, maar dat hoeft niet. Pijn in de keel of last van vermoeidheid bij spreken en/of zingen, beperking van de mogelijkheden ten aanzien van het volume (hard/zacht) en bereik van de stem (hoog/laag) kunnen ook een aanwijzing zijn voor stemproblemen. Ook kan het zijn dat u te hard of te lang achter elkaar moet praten met een stem die dat niet goed aankan.

Als de stem anders klinkt dan je bent gewend, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er stembandknobbeltjes of een poliep op de stembanden is gekomen. Ook andere medische aandoeningen aan de stemplooien, zoals een stembandverlamming of mutatieprobleem kunnen ten grondslag liggen aan stemklachten.

Genderdysfonie is een steeds meer voorkomend fenomeen en ook hierin kunnen wij u begeleiden. De logopedist leert u uw stem goed te gebruiken binnen uw eigen mogelijkheden, zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Onze praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met stemproblemen. Onze gespecialiseerde logopedist heeft diverse bij- en nascholingen gevolgd op het brede gebied van de stem, zodat zij mensen met diverse klachten zo goed mogelijk kan helpen. Een aantal cursussen die zij heeft gevolgd zijn Manuele facilitatie van de larynx, Kinesio taping binnen de logopedie, Universal voice system I, Complete vocal technique, Stemtherapie bij beroepssprekers en Stemtherapie bij kinderen.

Zij blijft zich continue ontwikkelen en houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.