OMFT staat voor oro-myofunctionele therapie, deze therapie is gericht op het herstellen van een
verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De stand van de tanden
en de vorm van het gezicht wordt voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en
om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling
verstoren, denk bv. aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen of slissen.
Wanneer er sprake is van een verkeerde tongpositie in rust, tijdens slikken en/of tijdens spreken, dan
kan dit invloed hebben op de stand van de tanden.

Onze praktijk is gespecialiseerd in OMFT, hiervoor hebben de logopedisten diverse cursussen
gedaan. We werken nauw samen met diverse orthodontisten, tandartsen en kaakchirurgen in onze
omgeving. Een multidisiplinaire benadering is wenselijk voor een blijvend resultaat. Tandartsen en
orthodontisten houden zich bezig met de vorm en morfologische afwijkingen van het gebit en
logopedisten houden zich bezig met de functie van de oro-faciale spieren.

Voorbeelden van verstoringen in het mondgebied

Voorbeelden van resultaten in onze praktijk