Overig

Chronische hoestklachten

Hoesten beschermt de luchtwegen door slijm en vreemd materiaal eruit te verwijderen. Als bij het hoesten nauwelijks slijm vrijkomt, spreken we van een droge hoest of kriebelhoest. We spreken van chronisch hoesten als u langer dan 8 weken achter elkaar hoest en als daarbij geen slijm wordt opgehoest. Als u langer dan 3 weken hoest, adviseren wij u naar uw huisarts te gaan.

Chronisch hoesten is een vervelende klacht die verschillende oorzaken kan hebben. O.a. roken, astma en COPD, spanningsklachten, verkeerd stem- en/of ademgebruik, reflux, overbelaste farynx/keel. Ook kinderen kunnen last krijgen van chronisch hoesten.

Chronisch hoesten is zeer storend. Het kan een grote impact hebben op je leven. Het kan je afleiden van je werk en je sociale leven en je ’s nachts wakker houden met slaapgebrek en moeheid tot gevolg.

Tijdens de behandeling wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode SPEICH-C. Het programma werkt volgens 4 componenten; scholing, controletechnieken voor het hoesten, training van de stemhygiëne en psycho-educatie.

 

Craniomandibulaire dysfunctie of kaakklachten

Het kaakgewricht is een complex gewricht dat zich bevindt tussen de onderkaak en de schedelbasis. De kop van het gewricht bevindt zich in de kom en draait gedurende het eerste stukje van de mondopening in die kom. Als de mond verder wordt open gedaan, verschuift de kop naar voren. Dat voel je als je een vinger voor je oor houdt. In het gewricht ligt een kraakbeenschijfje, de ‘discus articularis’. De discus zorgt voor een soepel verloop van de bewegingen. Rondom het gewricht bevindt zich een kapsel. De bewegingen van de onderkaak worden gemaakt door verschillende (kauw)spieren.

Klachten rond het kaakgewricht kunnen o.a. ontstaan door kaakklemmen, tandenknarsen, teveel kauwgom kauwen, nagelbijten of op een andere manier overbelasten van het kaakgewricht. Hierdoor ontstaat een te hoge mate van spierspanning.

Klachten die voor kunnen komen zijn nek- en hoofdpijn, oorpijn, niet goed kunnen openen van de mond (denk aan beperkt kunnen eten en spreken), knappen of kraken van het gewricht, pijn in en rond het gewricht.

Tijdens de behandeling zal o.a. via massage en stretchen van de kauwspieren in en rond het gewricht getracht worden de spanning te verlagen en meer kinesthetisch bewustzijn te creëren. Ook krijgt u tips om overbelasting te voorkomen. Eventueel kan taping van het kaakgewricht voor ontspanning zorgen.